Socratische gesprekken najaar 2022

Filosofie | Elke derde donderdag van de maand. Tijdstip: 19.30-21.00 uur.
Docent: Maarten Arends
Cursuslocatie: La Bellettsa, Kardinaal van Rossumplein 99, Maastricht
Deelname gratis (vrije gift)

Cursusbeschrijving
Laagdrempelige kennismaking met de wijsbegeerte.

De Griekse filosoof Socrates zocht de waarheid door anderen scherp te ondervragen over zaken die zo vanzelfsprekend zijn dat elke vraag erover een open deur lijkt. Maar wat zo simpel lijkt, blijkt bij nader inzien vaak toch behoorlijk ingewikkeld.

Elke derde donderdag van de even maand treden we in de voetstappen van Socrates en gaan met elkaar in dialoog. Aan het begin van het gesprek maken we een lijst van mogelijke onderwerpen waaruit we er samen eentje kiezen. Dat kan een actueel thema zijn, maar ook een tijdloos probleem. In een spel van vraag en antwoord maken we er vervolgens een filosofische kwestie van en proberen die samen op te lossen. Vaak met verrassend resultaat :-)

Wanneer?
De socratische gesprekken zijn dit najaar op de donderdagavonden 20 oktober en 22 december 2022.

Misschien ook interessant: elke derde donderdag van de oneven maand is er een bijeenkomst van Filosofieclub.

Maarten Arends is cursusmaker en oprichter van Epimedium.

Inschrijven voor een socratisch gesprek?
Mail naar cursussen@epimedium.nl, of bel (043) 3250149. Of waag de gok en kom gewoon langs op de dag zelf.

 
22/9/2022
 

Fi­lo­so­fie cursus­jaar 2022-2023

 

Al­le wijs­be­geer­te op een rij­tje

Cur­sus­jaar 2022-2023

 

Epimedium
La Bellettsa
Kardinaal van Rossumplein 99
6221 SZ Maastricht
cursussen@epimedium.nl
T (043) 325 0149 (ma-vr, 9-17 uur)
KvK 14063867